Večerní špacír

REGISTRACE

Charitativní pochod za důstojné stáří

Vyšehrad

Vyšehrad

Pověst vypráví, že Vyšehrad založil kníže Krok, když hledal bezpečnější sídlo. V době, kdy sídlil na Budči, vyslal posly, aby našli bezpečnější místo. Na strmé skále nad Vltavou kníže přikázal vykácet les a vystavět tam hrad. Když Krok zemřel, vlády se ujala jeho dcera Libuše. Jenže muži si vládu žen nepřáli a tak Libuše vyslala posly, ať následují jejího koně, který jim najde jejich nového vládce. Poslové šli dva dny a třetího dne došli do vesničky Stadice, kde na poli oral s párem volů Přemysl. Kůň se u něho zastavil a poslové poznali, že to je jejich budoucí vládce. S velikou slávou byl převezen na Vyšehrad, kde ho již vítala Libuše. A tak Přemysl po boku Libuše usedl na trůn a společně s Libuší vládl českému lidu. Na památku toho, že byl povolán z pole, byl nazván Oráč a stal se 4. českým vládcem (podle pověsti).

K Vyšehradu se též vztahuje pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi. Že Křesomysl nechal zavřít všechny brány, nebylo nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Dodnes je pochován v Neumětelích.

Palác kultury

Palác kultury

Výstavba budovy byla zahájena v roce 1976 na místě hřiště Nuselského SK a dokončena roku 1981. Při zahájení stavby bylo o budově referováno jako o Sjezdovém paláci, neboť byla určena též pro konání stranických sjezdů. Teprve od počátku roku 1981 byla budova známa pod názvem Palác kultury. Ke slavnostnímu otevření došlo 2. dubna 1981 za účasti prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. V prosinci 1989 zde proběhla jednání o složení první polistopadové vlády Československa.

Park Jezerka

Park Jezerka

Přestože to ani tak nepůsobí, park Jezerka je poměrně nový, byl vybudován postupně po roce 1946. Park využívá přirozený terén malého údolí v okolí bývalé usedlosti Šustrovka, v které je nyní divadlo Na Jezerce. V parku vyvěrá pramen známý také pod jménem Libušina lázeň, který napájí malý rybníček.

Stabilní a prastarý pramen v místě bývalé usedlosti "Šusterka" napájející cca 50m kratký přítok do malého rybníčku, dále již zatrubněn a sveden do Botiče. Kdysi bývala v horní části rokle ještě jedna studánka, podle vanovitého tvaru nazývaná "Libušina lázeň" a voda z ní vedla na Vyšehrad (kde snad byla ona Libušina lázeň). Studánka byla ve 20.letech 20.století zasypána v souvislosti s výstavbou domů.

Platan (Platanus x acerifolia) je dominantou parku Jezerka a také jeho nejkrásnějším stromem. Jeho obvod činí 5 m, dosahuje výšky 32 m a stáří se odhaduje na 190 let.

Divadlo Jezerka

Divadlo Jezerka

V parku Na Jezerce v původně Sokolu patřící budově bylo zbudováno kulturní středisko Jezerka, odkud později začalo první experimentální barevné vysílání barevné Československé televize. V sedmdesátých letech zde TV měla zpravodajská studia, od roku 1975 se odsud vysílal pořad Vysílá studio Jezerka a během Sametové revoluce se tu v pronajatých studiích vystřídalo více než 60 zpravodajských štábů z celého světa. Dnes zde hraje Divadlo bratří Hrušínských (divadlo Na Jezerce), kteří mají též v ulici Nad Nuslemi svou rodovou vilu.

Michelská synagoga

Michelská synagoga

Michelská synagoga je bývalá židovská modlitebna. Je to zřejmě jeden z nejzajímavějších a nejkrásnějších historických objektů, jež se v Michli nacházejí, a současně jedna z mála předměstských synagog, jež nebyly za okupace zničeny. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Přesné datum vzniku synagogy není známo, snad to bylo kolem roku 1730, možná však později.

Po válce připadl objekt Židovskému muzeu, jež v ní počátkem padesátých let zřídilo depozitář, kde bylo uchováváno na 1200 svitků Tóry, které do Prahy svezli nacisté ze zničených a násilně uzavřených synagog všech židovských obcí na území protektorátu. V roce 1964 byla většina těchto svitků převezena do Westminsterské synagogy v Londýně. Synagoga poté začala chátrat. V roce 1975 ji v dosti zuboženém stavu získal sbor Alberta Schweitzera Církve československé husitské, který objekt obnovil a využívá jej jako svoji modlitebnu.

Michelský dvůr

Michelský dvůr

Domov Sue Ryder, který od roku 1998 poskytuje péči seniorům, se nachází v Michelském dvoře, pozoruhodné historické památce. Michelský dvůr se zachovaným dvorcovým charakterem patří mezi nejvýznamnější objekty periferní zástavby středověkého původu. Přesné stáří objektu není známé, ale historie objektu sahá zřejmě až do 15. století. Během let 1994 až 1998 prošel Michelský dvůr rozsáhlou rekonstrukcí, ale přesto v Domově zůstalo zachováno několik významných stavebních prvků.

V Domově Sue Ryder najdete i vstupní halu/galerii, divadelní sál, kapli, Městskou knihovnu, restauraci a dobročinný obchod Sue Ryder. Srdečně Vás zveme na návštěvu, přijďte si prohlédnout veřejné prostory, poslechnout koncert nebo si nakoupit v obchodě.

Více informací
 • 15. června
  čtvrtek
 • registrace v 17 - 18 hodin
 • Trasa špacíru bude brzy upřesněna.

 • Startovné 300 Kč

  Děti do 15 let zdarma
  Jít s námi můžete i virtuálně!
 • Celý výtěžek pochodu jde

  na pomoc seniorům.

I v roce 2017 s námi můžete vyrazit na pochod za důstojné stáří! Startujeme ve čtvrtek 15. června v 18 hodin z pískové plochy na Letenské pláni. Účastníky pochodu čeká příjemná, necelých 6 km dlouhá trasa zelení Strahovské zahrady a Petřínských sadů, úzkých uliček kolem Pražského hradu a krásných výhledů na střechy a věže Malé Strany. Zakončení akce bude na Střeleckém ostrově, kde špacírující čeká hudební vystoupení zpěváka Matěje Rupperta a dalších. Na Střeláku najdete také možnost občerstvení...
Pojďte se s námi projít letní Prahou! Podpoříte tím Sue Ryder, který pomáhá neztratit se ve stáří jak starým lidem, tak i jejich blízkým.

Registrovat se může on-line nebo až na místě na Letenské pláni.

 

Nahoru
Galerie
 1 2 3 4 5 6

Program ročníku 2017

 

Nahoru

Domov Sue Ryder Praha

 

» jsme tu pro seniory a jejich rodiny

 

» dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti

 

» poznání toho, jak člověk žil, nám umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči

 

» jde nám o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnoutStáří se nás týká dřív, než sami zestárneme!

Těšíme se na Vás

Špacír podporují

Mediální partner
Radio Impuls
Partneři
 logo_cewe  ČSOB  
 logo ForDreams

 

tiskap_logo_3Ds 

 

Děkujeme také Jiřímu Guryčovi za natočení videa, Lucii Maršíkové a Petrovi Grušovi za fotografování, bez nároku na honorář.

 

Nahoru

Matěj Ruppert, zpěvák

Na vlastní kůži jsem zažil, jak náročné je starat se o své blízké. Teď už vím, kde hledat pomoc a radu. Proto se rád zúčastním akce, která je na podporu Domova Sue Ryder.

Nahoru

Registrace online

Minimální startovné 300,- Kč
Počet ks
Celkem k úhradě
Nahoru