Večerní špacír

REGISTRACE

Charitativní pochod za důstojné stáří

Letohrádek královny Anny

Letohrádek královny Anny

Též zvaný Belvedér se nachází na východním okraji Královské zahrady Pražského hradu. V letech 1538–1560 jej pro svoji manželku Annu Jagellonskou dal vybudovat Ferdinand I. Stavba je nejčistší ukázkou vlašské renesanční architektury mimo italskou půdu. Byl postaven podle projektu italského stavitele Paola della Stelly, dokončen byl Bonifácem Wohlmutem, mj. též stavitelem hradní míčovny. Letohrádek nejlépe využíval Rudolf II., který zřídil v patře astronomickou pozorovatelnu.

Nový Svět

Nový Svět

Pitoreskní čtvrť pod Pražským hradem, jejíž jméno je odvozeno od umístění mimo Hradčany, které byly městem od roku 1320. Zdejší zástavbu téměř zničil požár za husitských válek, rozvoj přineslo 16. až 18. století, kdy se zástavba rozrostla až k Jelenímu příkopu. Na Novém Světě bydlel například dánský hvězdopravec Tycho Brahe, žili zde i mnozí výtvarníci, režiséři, spisovatelé a bohémové. V domcích bydlela za první republiky převážně chudina a lidé, kteří byli služebně vázáni k Hradu. Pro svoji malebnost je toto místo často vyhledáváno filmaři.

Dům u Raka

Dům u Raka

Roubená chalupa s šindelovou střechou, jediný zachovalý roubený dům v historickém jádru Prahy. Říká se mu U Raka podle potoku Brusnice, kde bylo hodně raků a který je nyní v těchto místech svedený pod zem. Dům si ve 2. polovině minulého století koupili dva nerozluční přátelé, spisovatelé Arnošt Lustig a Ota Pavel. V roce 1987 jej zásadně přestavěl výtvarník a fotograf Alexandr Paul. V 90. letech stavbu napadla dřevomorka. Ve spolupráci s památkáři byla postavena replika původní roubenky.

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel z roku 1729 je prvním samostatným dílem barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klenba kostela je zdobena freskami Václava Vavřince Reinera znázorňujícími výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. V roce 1861 se stal evangelickým kostelem pražské vojenské posádky a od roku 1902 katolickým kostel kadetní školy. Roku 2001 byl kostel rozhodnutím pražského arcibiskupa vyčleněn pro potřeby Duchovní služby Armády České republiky a poté zpřístupněn veřejnosti jako místo modliteb za padlé a zemřelé vojáky a jako místo modliteb za mír na celém světě.

Velká strahovská zahrada

Velká strahovská zahrada

Rozprostírá se ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Strahovská, v dolní části je ohraničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Její rozloha je 11 ha, výškové převýšení cca 100 m. Zahrada byla založena v raném středověku jako užitková. Do naší doby se zachovala jako ovocný sad s partiemi lesního porostu dubů a habrů. V minulosti zde bývalo více vinic. Ve vstupním pavilonu z Úvozu je kopie obrazu Strahovské madony. Pod klášterem je zahradnictví, z někdejší sušárny ovoce od Giovanniho Domenica Orsiho z let 1671 - 79 se stal dům pro zahradníka.

Petřínská lanovka

Petřínská lanovka

Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

Pomník obětem komunismu

Pomník obětem komunismu

Autorem pomníku z roku 2002 je sochař Olbram Zoubek, na koncepci se podíleli také architekti Zdeněk Hölzl a Jan Kerel. Monument tvoří zužující se masivní schodiště, v jehož horní části je umístěno sedm soch. První z nich je celá, další představují postupně "korodující" mužské postavy, jež mají symbolicky znázorňovat postupné fyzické i psychické utrpení muklů (mužů určených k likvidaci). V dolní části schodiště je na kovových deskách napsáno: "Oběti komunismu 1948 - 1989: 205 486 odsouzeno - 248 popraveno - 4 500 zemřelo ve věznicích - 327 zahynulo na hranicích - 170 938 občanů emigrovalo".

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov

Ve 14. století sloužil jako cvičiště ve střelbě z luků a kuší. V roce 1882 se zde konal I. všesokolský slet. Do roku 1841 byl ostrov s břehy propojen pouze přívozem. Poté sloužil 60 let řetězový most, který byl na počátku 20. století nahrazen mostem Legií. Poté, co vyhořela původní dřevěná střelnice, byla postavena zděná budova ve stylu empíru. Ta byla postupně rozšiřována o terasu, kavárnu, kinosál a lodžii. Budova i celý ostrov pokračovaly v tradici a konaly se zde promenádní koncerty, taneční zábavy, plesy a různá vystoupení. Zbudována byla také restaurace dodnes sloužící svému účelu.

Více informací
 • 15. června
  čtvrtek
 • registrace v 17 - 18 hodin
 • Z Letenské pláně (zastávka Sparta) přes Petřínské sady až na Střelecký ostrov

 • Startovné v hodnotě 300 Kč

  Děti do 15 let zdarma
  Jít s námi můžete i virtuálně!
 • Celý výtěžek pochodu jde na veřejnou sbírku Domova Sue Ryder.

Milí přátelé,

letošní Večerní špacír 2017 je za námi. Děkujeme všem, kteří šli s námi Prahou! Poděkování patří i těm, kteří se nemohli zúčastnit a přesto nás na dálku podpořili. Velké díky také dobrovolníkům, vystupujícím a patronovi akce Matějovi Ruppertovi. Všichni nám zazpívali a zahráli bez nároku na honorář.

Počasí bylo vskutku letní a průvod šel místy, které mnozí ještě v Praze nenavštívili. Na Střeleckém ostrově při občerstvení a dobré hudbě pak byla akce ukončena. Doufáme, že jste si Špacír užili, už teď se těšíme na další ročník 2018!

Díky Vaší pomoci můžeme zakoupit stropní závěs na nácvik chůze, který je pro naše klienty důležitým pomocníkem. Fotky si můžete prohlédnout níže, větší výběr najdete také na našem webu.

Za rok na viděnou!

Nahoru
Galerie

Program ročníku 2017

Zajímavosti na trase:

Nahoru

Domov Sue Ryder Praha

 

» jsme tu pro seniory a jejich rodiny

 

» dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti

 

» poznání toho, jak člověk žil, nám umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči

 

» jde nám o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnoutStáří se nás týká dřív, než sami zestárneme!

Těšíme se na Vás

Špacír podporují

Mediální partner
Radio Impuls
Partneři
 logo_cewe  ČSOB  logo MARELL N
logo ForDreams

 TISKAP_logo barevne

 

Děkujeme Šárce Klímové a Petrovi Grušovi za fotografování, bez nároku na honorář.

 

Nahoru

Matěj Ruppert, zpěvák

Na vlastní kůži jsem zažil, jak náročné je starat se o své blízké. Teď už vím, kde hledat pomoc a radu. Proto se rád zúčastním akce, která je na podporu Domova Sue Ryder.

Nahoru

Registrace online

Minimální startovné 300,- Kč
Počet ks
Celkem k úhradě
Nahoru